Cserép fedésű tetőkre

Biztonsági tetőjárda és lépcső rendszerek univerzális tartókonzolon: 

cserepfedes

A./ Szerelőléc
min.60/30 vagy 2db 50/30mm cserépléc
(alumínium vagy acél profil)
B./ rögzítő facsavar 4,5/80mm
C./ Univerzális tartókonzol
D./ Járórács 250/35mm széles és 400-tól-2000mm hosszban
E./ Járórács rögzítő kapupánt csavarok (alátéttel és anyával)
F./ Furatok a folytonosításhoz

cserepfedes2

1./ Hajlított alsó konzol elem ovális állító furatokkal
cserepek közötti beakasztó szárral
2./ Facsavar kötőelem 4,5/45mm
3./ Felső kitámasztó elem
4./ Talpalást pozicionáló csavarok
5./ Állítható tartóbak 10° - 55° recézett ovális pozicionáló furattal
6./ Hajlásszög rögzítő pozicionáló csavarok
7./ Gumi papucsok

Tetőjárda és tetőlépcső szerelése:

A tartószerkezet beépítésénél a szerkezetre eső teher miatt, a cserépre és az azt érő hó és szélterhelésekre méretezett tetőléc statikailag már nem alkalmas a tartókonzol rögzítéséhez, ezért a biztonsági tetőjárdák és lépcsők az MSZ EN 516:2006 szabványban foglaltak figyelembevételével lettek kialakítva.

A biztonságos járás érdekében szükséges a tetőléc magasságával megegyező vastagságú legalább 60mm széles szerelő deszka vagy 2db 50/30mm méretű szerelő léc beépítése a tetőlécek közé.

A felső konzol elem - állítható tartóbak (5) - függőleges sík felületén kialakított és a vele szembe fordított alsó konzol elemen (1) 90° -kal elforgatott összefúrt ovális furatok biztosítják egymáshoz képest az azonos síkban történő elfordíthatóságot, és azzal a tetőhajlásszögnek megfelelő 10° – 55° közötti beállíthatóságot.
A felső konzol elemen az ovális furat hossztengelyére, átfedéssel megmunkált csúcsra forgatott négyszög alakzatok által kialakított fogazat biztosítja a beállított konzol elemek és az azt pozicionáló kapupánt csavart (6) a csavarfej alatti négyszög kialakítással az elfordulás ellen, valamint a kioldás elleni biztosítást az önzáró anya oldja meg.

A biztonsági tetőjárdák és lépcsők járórácsai (D) közvetlenül a szerelő lécre (A) beakasztott és arra rögzített, (univerzális) konzolokra (C) építhetőek.

A járóosztály elemek 400-600-800-1000-2000mm hosszokban gyártva kerülnek értékesítésre

A tetszés szerinti 400 – 600 – 800mm hosszméret közötti tetőlépcsőkhöz, lépcsőnként két konzol beépítése szükséges.

A tetőjárda kialakításánál az 1000 – 2000mm és az előzőekben leírt hosszelemek megfogására, alátámasztására és rögzítésére (a szarufakiosztásnak megfelelően-vagy) maximum 800mm távolságra kell a konzolokat szerelni.
A járó osztály elemek folytonosítása a külön megvásárolható összeszerelő szett segítségével történik.

A tetőszerkezettel szilárdan összeépített alsó-és a felső konzol kitámasztó elemére felszerelt gumipapucs biztosítja a letalpalásnál a maradandó sérülésmentes, rugalmas rögzítést, a szerkezetek különböző dilatációjából fennálló mozgások feszültségmentes elnyelését, az építésben érintett cserepek maximális állagmegóvásával, a héjazat élettartamán belüli garantált vízzáróságát.

Előnyük, hogy valamennyi mérettel és vastagsággal gyártott tetőcserép típushoz alkalmazható és könnyen szerelhető.

A szerelés menete:

1. A szerelőléc (A) két cserépléc közötti beépíthetőség ill., a konzolok (C) elhelyezésének, rögzítésének érdekében a szerelni kívánt szakasznak megfelelő hosszon a cserépsort és még a kezdő szarufa előtt és az utolsó szarufa után plusz egy-egy cserepet fel kell tolni, szabaddá téve a szükséges felületet a fogadó tetőszerkezet felett. (Az utólagos felszerelés előkészítő műveletei)

2. Az adott szakaszon a járdaszakasz ill., a lépcső hosszának megfelelően a szerelőlécet (A) a két szélső szarufáknál túlnyúlással kell elhelyezni és a tetőléchez hasonlóan, szarufánként két darab Ø4,5x80mm méretű facsavarral (B) kell a tetőszerkezethez rögzíteni.

A szerelőléc beállításánál figyelembe kell venni, hogy az alsó konzol elem (1) – a szerelőléc beállításával (A) és a beakasztó szár (1) rögzítésével – a cserépre történő alsó-és felső letalpalása, - statikai szempontok figyelembe vételével - mindig a cserépátfedéseknél az alatta lévő cserépléc fölé essen!

3. A kompletten (gyárilag) összeállított UNIVERZÁLIS tartókonzolok (C) elhelyezése és
beállítása:

1. Alsó konzol elem:
- a konzol beakasztó szárát (1) ütközésig húzzuk az előre beépített szerelőlécre (A) és felülről két darab Ø4,5x45mm méretű facsavarral (2) rögzíteni kell.
- a felső kitámasztó elem, rögzítő csavarjait (4) meglazított állapotba kell hozni és azt az alsó konzol elem függőleges oválisfuratok (1) felső pontjáig emelni, majd a feltolt cserepet vissza kell csúsztatni alája az eredeti helyére, takarva a beakasztó szárat, és a felső kitámasztó elemet rá kell engedni.
- a felső kitámasztó elem (3) – az alatta lévő cserépre történő– benyúlás hosszát úgy kell beállítani az alsó konzol elem három ovális furatán, hogy a felső letalpalás a cserépcsatlakozás alatti cserépléc fölé essen!
- a felső kitámasztó elem beállítását követően egy enyhe előnyomással a letalpalást a pozicionáló csavarokkal és az önzáró anyákkal (4) rögzíteni kell.

2. Felső konzol elem (állítható tartóbak) (5):
- a már beállított alsó konzol elemhez a tetőhajlásszöget figyelembe véve a felső konzol elemet vízszintbe kell állítani
- az optimális vízszintbe állítást az összefúrt ovális furatokon keresztül a pozicionáló kapupánt csavarokkal (6) és önzáró anyákkal rögzíteni kell.

4. Csúszásmentes tetőjárda elemek (D) elhelyezése és rögzítése a járófelület furatain keresztül (F) a beépített konzolokra a szerelési egységcsomagban található kötőelemekkel (konzolonként két kapupánt csavar, anya és alátét) (E) lehetséges.

A tetőjárdára elemei tetszőlegesen folytonosíthatóak a kívánt hosszok kialakításánál

5. Tetőjárda elemek folytonosítása oldalanként két laposvas elem – az összeillesztett járdák alsó visszahajtásába történő – beépítésével a négyszög alakú furatában (F) csavarkötés rögzítéssel oldható meg az alsó ábrák alapján.

6. A tetőjárdát és tetőlépcsőt kísérő ajánlott biztonsági védőkorlát felszerelését a külön beépítési útmutató alapján kell elvégezni!

Free Joomla! templates by Engine Templates